Наступ етно-певачке групе ученика ШОМО, ИО у Црвенки