Ostala akta škole

Školska 2019/2020. god.

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
Školski razvojni plan ŠOMO Kula 2019/2022. god.
Školski kalendar rada za školsku 2019/2020. godinu
Godišnji plan rada ŠOMO Kula 2019/2020. god.

Školska 2018/2019. god.

Godišnji izveštaj o ostvarenosti plana rada škole 2018/2019. god.
Godišnji izveštaj-o-radu-direktora-škole-2018/2019. god.
Izveštaj o ostvarenosti Razvojnog plana škole za petogorišnji period 2014/2019. god.
Izveštaj o ostvarenosti pete godine Razvojnog plana ŠOMO Kula školske 2018/2019. god.
Školski program za školsku 2018/2019. godinu
Školski kalendar za školsku 2018/2019. godinu
Školski kalendar za školsku 2018/2019. godinu tabelarni pregled
Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu

Školska 2017/2018. god.

Izveštaj o ostvarenosti četvrte godine Školskog razvojnog plana u 2017/2018. godini
Izveštaj o sprovedenom samovrednovanju za školsku 2017/2018. godinu
Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2017-2018. godinu
Aneks razvojnog plana škole
Školski program za školsku 2017/2018. godinu
Školski kalendar – tabelarni pregled obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2017/2018. godinu
Školski kalendar za školsku 2017/2018. godinu
Godišnji plan rada za školsku 2017/2018. godinu

Školska 2016/2017. god.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017.
Izveštaj o ostvarenosti treće godine školskog razvojnog plana u 2016/2017. školskoj godini
Izveštaj o sprovedenom samovrednovanju za školsku 2016/2017. godinu
Školski program za školsku 2016/2017. godinu
Godišnjni plan rada za školsku 2016/2017. godinu

Školska 2015/2016. god.

Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli za školsku 2015/2016. godinu
Izveštaj o ostvarenosti druge godine školskog razvojnog plana u 2015/2016. školskoj godini
Godišnji plan rada za 2015/2016. godinu
Školski program za školsku 2015/2016. godinu

Školska 2014/2015. god.

Godišnji izveštaj o realizaciji plana rada SOMO u Kuli za školsku 2014/2015. godinu
Razvojni plan škole za period 2014/2015. – 2018/2019. školske godine

Školska 2013/2014. god.

Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli za školsku_2013_2014_godinu