Школска 2023/2024. год

Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину
Извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину

Школска 2022/2023. год

Школски календар за школску 2022/2023. годину
Школски календар табеларни преглед за школску 2022/2023. годину
Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Школска 2021/2022. год.

Школски календар рада за 2021/2022. годину (текстуални део измена)
Школски календар рада за 2021/2022. годину (измена март)
Школски календар рада за 2021/2022. годину (текстуални део)
Школски календар рада за 2021/2022. годину
Годишњи план рада ШОМО Кула за школску 2021/2022. годину
Годишњи извештај о остварености плана рада Школе за школску 2020/2021. годину

Школска 2020/2021. год.

Школски календар за школску 2020/2021. год.
Школски калндар за школску 2020/2021. год. табеларни преглед
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. год.
Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. год.

Школска 2019/2020. год.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Школски развојни план ШОМО Кула 2019/2022. год.
Школски календар рада за школску 2019/2020. годину
Годишњи план рада ШОМО Кула 2019/2020. год.

Школска 2018/2019. год.

Годишњи извештај о остварености плана рада школе 2018/2019. год.
Годишњи извештај-о-раду-директора-школе-2018/2019. год.
Извештај о остварености Развојног плана школе за петогоришњи период 2014/2019. год.
Извештај о остварености пете године Развојног плана ШОМО Кула школске 2018/2019. год.
Школски програм за школску 2018/2019. годину
Школски календар за школску 2018/2019. годину
Школски календар за школску 2018/2019. годину табеларни преглед
Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину

Школска 2017/2018. год.

Извештај о остварености четврте године Школског развојног плана у 2017/2018. години
Извештај о спроведеном самовредновању за школску 2017/2018. годину
Извештај директора школе о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017-2018. годину
Анекс развојног плана школе
Школски програм за школску 2017/2018. годину
Школски календар – табеларни преглед образовно-васпитног рада за школску 2017/2018. годину
Школски календар за школску 2017/2018. годину
Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Школска 2016/2017. год.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.
Извештај о остварености треће године школског развојног плана у 2016/2017. школској години
Извештај о спроведеном самовредновању за школску 2016/2017. годину
Школски програм за школску 2016/2017. годину
Годишњни план рада за школску 2016/2017. годину

Школска 2015/2016. год.

Извештај директора школе о реализацији годишњег плана рада Школе за основно музичко образовање у Кули за школску 2015/2016. годину
Извештај о остварености друге године школског развојног плана у 2015/2016. школској години
Годишњи план рада за 2015/2016. годину
Школски програм за школску 2015/2016. годину

Школска 2014/2015. год.

Годишњи извештај о реализацији плана рада СОМО у Кули за школску 2014/2015. годину
Развојни план школе за период 2014/2015. – 2018/2019. школске године

Школска 2013/2014. год.

Извештај директора школе о реализацији годишњег плана рада Школе за основно музичко образовање у Кули за школску_2013_2014_годину