Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Članovi Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove u školskoj 2019/2020. godini su:

Helena Harviljčak: koordinator
Ladislav Tamaši
Tamara Lukač
Milenko Nikitović-predstavnik roditelja
Vesna Kolarić-predstavnik lokalne samouprave
Olivera Tanurdžić-stručni saradnik
Verica Ožegović

Godišnji plan rada Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove školska 2019/2020. godina