Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Хелена Харвиљчак
Ладислав Тамаши
Тамара Лукач
Леђенац Бранка – представник родитеља
Весна Коларић – представник Локалне самоуправе
Танурџић Оливера – стручни сарадник
Љиљана Барна Никитовић

Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе школска 2018/2019. година