Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Helena Harviljčak
Ladislav Tamaši
Tamara Lukač
Leđenac Branka – predstavnik roditelja
Vesna Kolarić – predstavnik Lokalne samouprave
Tanurdžić Olivera – stručni saradnik
Ljiljana Barna Nikitović

Godišnji plan rada Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove školska 2018/2019. godina