Хелена Харвиљчак – координатор 
Ладислав Тамаши
Тамара Лукач
Вања Тома – представник  родитеља
Весна Коларић – представник Локалне самоуправе
Оливера Танурџић – стручни сарадник
Верица Ожеговић

Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе школска 2022/2023. година