XIV Фестивал Војвођанске тамбуре

Одсек за музичку продукцију и дизајн звука
5. април 2017.
Одржан семинар “Правила у васпитању – изазови или препреке у раду са децом“
8. април 2017.