Tim za organizaciju i sprovođenje postupka samovrednovanja

Helena Harviljčak  – predsednik
Ivana Grujičić
Jaroslav Kuleba
Ruskovski Tatjana ( predstavnik roditelja)
Ljiljana Barna Nikitović
Tanurdžić Olivera – stručni saradnik

Godišnji plan rada za sprovođenje samovrednovanja školske 2018/2019. godine