Тим за организацију и спровођење поступка самовредновања

Тамара Лукач – председник
Верица Ожеговић
Јарослав Кулеба
Милица Алексић
Владимир Међеши
Оливера Танурџић – стручни сарадник
Бојана Футо
Драгана Кековић (представник родитеља)

Годишњи план рада тима за спровођење самовредновања школске 2020/2021. године