Тим за организацију и спровођење поступка самовредновања

Хелена Харвиљчак  – председник
Ивана Грујичић
Јарослав Кулеба
Русковски Татјана ( представник родитеља)
Љиљана Барна Никитовић
Танурџић Оливера – стручни сарадник

Годишњи план рада за спровођење самовредновања школске 2018/2019. године