Tim za organizaciju i sprovođenje postupka samovrednovanja

Članovi Tima za samovrednovanje u školskoj 2019/2020.godini su:

Tamara Lukač-predsednik
Verica Ožegović
Jaroslav Kuleba
Snežana Gavranov
Vladimir Međeši
Olivera Tanurdžić-stručni saradnik
Elena Dacešen-predstavnik roditelja

Godišnji plan rada za sprovođenje samovrednovanja školske 2019/2020. godine