Тим за организацију и спровођење поступка самовредновања

Тамара Лукач – председник
Верица Ожеговић
Невена Шкрбић
Милица Алексић
Владимир Међеши
Оливера Танурџић – стручни сарадник
Бојана Футо
Драгана Кековић (представник родитеља)

Годишњи план рада тима за спровођење самовредновања школске 2021/2022. године

Акциони план Тима за самовредновање ШОМО Кула за школску 2021/2022. годину