Школа за основно музичко образовање у Кули подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, чине детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Рапоред отворених врата за родитеље (преузми)

Отворена врата  (пријем родитеља) омогућавају родитељима и старатељима да се информишу о раду и напретку свог детета.
Молимо родитеље да се, у циљу што ефикасније сарадње, најаве наставнику са којим желе да разговарају.

Хвала!