Istorijat škole

Istorijat škole

somo_080315“Nekada” počinje davne 1960. godine, kada je nastava, na samo dva instrumenta – klaviru i harmonici, organizovana u okviru izdvojenog odeljenja muzičke škole “Petar Konjović” iz Sombora. Nastava se održavala na tadašnjem Radničkom univerzitetu, a kasnije u prostorijama Narodnog pozorišta, danas Kulturnog centra. Rešenjem Skupštine opštine Kula, od 31. oktobra 1964. godine, osnovana je Škola za osnovno muzičko obrazovanje, sa zadatkom da polaznicima pruži osnovno muzičko obrazovanje. Nastava se, takođe, prvo organizovala za klavir, harmoniku i solfeđo. Prvi direktor škole bio je Jovan Jerkov, profesor klavira, horovođa i profesor muzičkog vaspitanja osnovne škole “Isa Bajić”.

Prva zabeleška u Letopisu škole o učešću na nekom takmičenju, datira iz 1966. godine, kada je škola, sa dva učenika klavira i dva učenika harmonike učestvovala na Desetom festivalu muzičkih škola Srbije u Boru. Postoje podaci da su 1968. i 1969. godine radili i aktivno učestvovali u javnom životu Kule hor i orkestar harmonika, koji su redovno nastupali na opštinskim smotrama horova i orkestara. Interesantan je podatak da je škola imala zabavni duvački orkestar pod vođstvom Jovana Dovata, koji je često učestvovao u “Veselim kabareima” na mađarskom jeziku.

Od 01. januara 1969. godine do 04. oktobra 1970. godine pri školi je radilo i muzičko odeljenje Doma kulture iz Vrbasa.

Posle profesora Jerkova, za direktora škole postavljena je, 1973. godine, Parlić Henrieta, profesor klavira. Sledeće godine otvara se odsek za trubu, a 1977. godine direktor škole postaje Berko Laslo, profesor harmonike, nekadašnji đak škole, koji će na toj funkciji biti narednih 25 godina. Tri godine kasnije, 1980., otvara se izdvojeno odeljenje škole u Ruskom Krsturu. Godine 1981. otvoren je odsek za violinu, 1984. počeo je sa radom odsek za umetničku tamburu, a 1988. i odsek za klarinet. Važna godina za školu je 1983., kada je nabavljen koncertni klavir marke “Estonija”, tada smešten u sali Skupštine opštine Kula, u kojoj se i održavala većina celovečernjih koncerata.

U toku svog razvoja, škola se nekoliko puta selila, da bi 1998. godine konačno dobila nove prostorije u Domu pionira, gde se i danas nalazi.

U Školskoj 2001/2002. godini, ostvareni su, do tada, najznačajniji uspesi na takmičenjima. Naime, škola je, nakon osvojenog velikog broja ekipnih drugih nagrada, prvi put u svojoj istoriji, osvojila ekipnu prvu nagradu na 46. Festivalu muzičkih škola Srbije održanom u Zemunu, a jedanaesto mesto u ukupnom plasmanu među svim školama učesnicama, uključujući i srednje muzičke škole. Osim toga, duet klarineta u sastavu Major Laslo i Herceg Marko, osvojio je, opet prvi put u istoriji škole – specijalnu nagradu na Prvom međunarodnom takmičenju kamernih sastava duvača u Pančevu. Isti taj duet potvrdiće svoju vrednost i na Republičkom takmičenju, aprila 2002. godine sa još jednom osvojenom specijalnom nagradom. Za ove uspehe u najvećoj meri je zaslužan mladi profesor klarineta, Lazar Kondić, koji je svoju pedagošku karijeru počeo upravo u Školi za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli. Ovim uspesima, direktor škole Laslo Berko je na najlepši način zaokružio svoju dvadeset pet godina dugu predanost, požrtvovanost i posvećenost školi.

Godine 2002. direktor škole postaje Jozef Kvintus, profesor harmonike i takođe nekadašnji đak škole. Učenici škole i njihovi nastavnici nastavljaju da nižu uspehe na brojnim takmičenjima. Aprila 2003. godine, Marko Herceg, učenik četvrtog razreda klarineta osvaja titulu Laureata Republičkog takmičenja a u maju iste godine i specijalnu nagradu (100 bodova) na 47. festivalu muzičkih škola Srbije održanom u Čačku. Broj takmičara se iz godine u godinu povećava i kulminira u školskoj 2005/2006. godini kada se takmičio svaki šesti učenik škole…

T. L., 2007. g.