Сања Ћалдовић, председник
Невена Шкрбић
Оливера Апић
Каја Мандић Плавшић
Гордана Шајин
Марта Гога
Мирко Прегун
Милица Алексић
Мирон Сивч
Валентина Сукола

Годишњи програм рада Стручног већа наставника клавира за школску 2022/2023. годину