Стручно веће наставника клавира

Стручно веће наставника клавира:

Невена Шкрбић – председник
Сања Ћалдовић
Каја Мандић Плавшић
(Стефан Панкалуић)
Марта Гога
Мирко Прегун
Мирон Сивч

Годишњи програм рада Стручног већа наставника клавира за школску 2020/2021. годину