Стручно веће наставника клавира

Невена Шкрбић-председник
Сања Ћалдовић
Оливера Апић
Каја Мандић Плавшић
Марта Гога
Мирко Прегун
Милица Алексић
Мирон Сивч

Годишњи програм рада Стручног већа наставника клавира за школску 2021/2022. годину