Stručno veće nastavnika klavira

Stručno veće nastavnika klavira:

Olivera Grozdić-predsednik (do povratka Nevene Škrbić)

Jelena Zeković/Nevena Škrbić, Marta Goga, Snežana Gavranov

Mirko Pregun i Miron Sivč.

Godišnji program rada Stručnog veća nastavnika klavira za školsku 2019/2020. godinu