Стручно веће клавира

Радовановић Невена – председник
Даксер Сања
Оливера Гроздић
ГОга Марта
Гавранов Снежана
Орсаг Тања
Сивч Мирон

 

Годишњи програм рада Стручног већа наставника клавира за школску 2017/2018. годину