Pedagoški kolegijum

Verica Ožegović – koordinator
Olivera Tanurdžić – asistent, str.saradnik
Grozdić Olivera
Vladimir Međeši
Tamara Lukač
Bojana Futo
Eva Eper
Ladislav Tamaši
Harviljčak Helena
Knežević Tatjana
Ljiljana Barna Nikitović
Jaroslav Kuleba

Plan rada Pedagoškog kolegijuma školske 2019/2020. godine