Верица Ожеговић – координатор
Оливера Танурџић – асистент, стр. Сарадник
Невена Шкрбић
Владимир Међеши
Тамара Лукач
Бојана Футо
Eва Епер
Ладислав Тамаши
Хелена Харвиљчак
Татјана Кнежевић
Љиљана Барна Никитовић
Јарослав Кулеба
Сања Ћалдовић
Милица Алексић

План рада Педагошког колегијума школске 2022/2023. године