Педагошки колегијум

Верица Ожеговић – координатор
Оливера Танурџић – асистент, стр. Сарадник
Невена Шкрбић, наставник клавира
Владимир Међеши, наставник тамбуре
Тамара Лукач, наставник хармонике
Бојана Футо, наставник хармонике
Eва Епер, наставник ТО предмета
Ладислав Тамаши, наставник ТО предмета и хора – ИО-а у Р.Крстуру
Хелена Харвиљчак, наставник тамбуре – ИО-а у Р.Крстуру
Татјана Кнежевић, наставник ТО предмета и хора
Љиљана Барна Никитовић, наставник виолине
Јарослав Кулеба, наставник кларинета

План рада Педагошког колегијума школске 2020/2021. године