Педагошки колегијум

Љиљана Барна Никитовић – координатор
Оливера Танурџић – асистент, стр. сарадник
Невена Радовановић – члан
Владимир Међеши – члан
Тамара Лукач – члан
Eва Епер – члан

План рада Педагошког колегијума школске 2017/2018. године