Pedagoški kolegijum

Ljiljana Barna Nikitović – koordinator
Olivera Tanurdžić – asistent, str. saradnik
Grozdić Olivera
Vladimir Međeši
Tamara Lukač
Eva Eper
Ladislav Tamaši
Harviljčak Helena
Knežević Tatjana
Goga Marta
Biljana Kilić

Plan rada Pedagoškog kolegijuma školske 2018/2019. godine