Чланови Савета родитеља:

01.Дијана Гајић
02.Милана Бодрожић
03.Валентина Русковски
04.Бојан Чапко
05.Валентина Јеленковић
06.Нела Томић
07.Биљана Делић
08.Драган Бублић
09.Тања Арва – Планчак
10.Лазар Кондић
11.Саша Пристајко
12.Марија Катрина
13.Данијела Драгишић Месингер
14.Јована Драгичевић

Годишњи план и програм рада Савета родитеља за школску 2021/2022. годину