Savetodavni organ

ČLANOVI SAVETA  RODITELjA ŠOMO Kula školske 2017/ 2018. godinu

Sabo Tamara, predsednik
Tomić Nela
Starčević Biljana
Biki Miroslav
Ljubka Mitrović
Durković Dragana
Medarević Radnila
Seman Terezija
Bublić Dragan
Olenka Ruskovski
Popović Sanja
Vida Olivera
Delić Biljana

Godišnji plan i program rada Saveta roditelja za školsku 2018/2019. godinu