Savetodavni organ

Članovi Saveta roditelja:

Olenka Živković – predsednik
Ljubica Pandurov
Branka Leđenac
Tamara Sabo
Biljana Delić
Dragan Bublić
Sanja Popović
Danijela Dragašić-Mesinger
Tanja Arva-Plančak
Nataša Kovać
Ivana Šomođi
Olivera Vida

Godišnji plan i program rada Saveta roditelja za školsku 2019/2020. godinu