Саветодавни орган

Чланови Савета родитеља:

   Име и презиме родитеља
01. Дијана Гајић
02. Милана Бодрожић – председник
03. Валентина Русковски
04. Бранка Леђенац
05.Валентина Јеленковић
06. Нела Томић
07. Биљана Делић – заменик председника
08. Драган Бублић
09. Тања Арва – Планчак
10. Лазар Кондић
11. Саша Пристајко
12. Марија Катрина
13. Снежана Шајин

Годишњи план и програм рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину