Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Članovi Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva su:

Jaroslav Kuleba-koordinator
Vladimir Međeši
Olivera Grozdić
Snežana Gavranov
Ljiljana Barna-Nikitović
Ladislav Tamaši
Tatjan Knežević

 

Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu