Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Јарослав Кулеба – координатор
Владимир Међеши
Сања Ћалдовић
Љиљана Барна Никитовић
Ладислав Тамаши
Татјана Кнежевић

Годишњи план рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску 2020/2021. годину