Kontakt

 

 

Škola za osnovno muzičko obrazovanje Kula

Lenjinova 17
25230 Kula

Tel: +381 (0)25 722 327

E-mail: somokula@mts.rs

PIB: 100262846
Matični broj: 08005222
Šifra delatnosti: 8520
Tekući račun škole: 840-539660-78 kod Uprave za Trezor
Tekući račun donacija: 840-4807760-69 kod Uprave za Trezor

KulaRuski KrsturCrvenka

klavirharmonikaviolinatamburaklarinet

klavirharmonikatambura

klavirharmonikaklavirharmonikaviolinatamburaklarinet

klavirharmonikatambura

klavirharmonika