61. Фестивал музичких и балетских школа Србије

Концерт студената виоле Академије уметности у Новом Саду
8. мај 2017.
Бесплатне припреме из солфеђа и теорије музике музичке школе “Исидор Бајић“ у Новом Саду
13. мај 2017.