Aktiv za razvoj školskog programa

Ladislav Tamaši – predsednik
Ivana Grujičić
Tatjana Knežević
Jaroslav Kuleba
Tanurdžić Olivera – stručni saradnik

Godišnji plan rada Stručnog aktiva za razvojno planiranje škola za školsku 2018/2019. godinu