Ладислав Тамаши – председник
Верица Ожеговић
Татјана Кнежевић
Јарослав Кулеба
Оливера Танурџић – стручни сарадник

Годишњи план рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2022/2023. години