Актив за развој школског програма

Ладислав Тамаши – председник
Верица Ожеговић
Татјана Кнежевић
Јарослав Кулеба
Оливера Танурџић – стручни сарадник

Годишњи план рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2020/2021. години