Aktiv za razvoj školskog programa

Ladislav Tamaši – predsednik
Verica Ožegović
Tatjana Knežević
Jaroslav Kuleba
Olivera Tanurdžić – stručni saradnik

 

Plan rada Stručnog aktiva za razvoj školskog programa u školskoj 2019/2020. godini