Тим за концертне делатности

Кнежевић Татјана – председник
Радовановић  Невена
Ивана Грујичић
Гроздић Оливера
Футо Бојана
Мирон Сивч
Снежана Гавранов

План рада Тима за концертне делатности школе за школску 2017/2018. годину