Кнежевић Татјана – председник
Љиљана Барна Никитовић
Сања Ћалдовић
Мирон Сивч
Оливера Апић
Валентина Сукола
Каја Мандић Плавшић

План рада Тима за концертне делатности школе за школску 2022/2023. годину