Tim za koncertne delatnosti

Članovi Tima za koncertnu delatnost u školskoj 2019/2020.godini su:

Tatjana Knežević-predsednik
Ljiljana Barna-Nikitović
Jelena Zeković
Miron Sivč
Mirko Pregun
Bojana Futo
Snežana Gavranov

Plan rada Tima za koncertne delatnosti škole za školsku 2019/2020. godinu