Tim za koncertne delatnosti

Knežević Tatjana – predsednik
Ivana Grujičić
Jelena Zeković
Miron Sivč
Mirko Pregun
Snežana Gavranov
Biljana Kilić

Plan rada Tima za koncertne delatnosti škole za školsku 2018/2019. godinu