Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Гога Марта – координатор
Међеши Владимир
Мирко Прегун
Соња Станић
Епер Ева
Танурџић Оливера – стручни сарадник
Љиљана Барна Никитовић

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2018/2019. годину

Акциони план ШОМО Кула за заштиту деце од насиља за школску 2018/2019. годину