Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Даксер Сања – координатор
Међеши Владимир
Снежана Гавранов
Тамаши Ладислав
Соња Станић
Епер Ева
Љиљана Барна Никитовић

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2017/2018. годину