Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Goga Marta – koordinator
Međeši Vladimir
Mirko Pregun
Sonja Stanić
Eper Eva
Tanurdžić Olivera – stručni saradnik
Ljiljana Barna Nikitović

Godišnji plan rada Tima za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja za školsku 2018/2019. godinu

Akcioni plan ŠOMO Kula za zaštitu dece od nasilja za školsku 2018/2019. godinu