Љиљана Барна Никитовић – координатор
Владимир Међеши
Мирон Сивч
Марта Гога
Јарослав Кулеба
Соња Станић
Ева Епер
Оливера Танурџић – стручни сарадник
Верица Ожеговић

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2022/2023. годину

Годишњи програм са Акционим планом за заштиту деце од насиља за школску 2022/2023. годину