Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Марта Гога – координатор
Владимир Међеши
Мирон Сивч
Соња Станић
Ева Епер
Оливера Танурџић – стручни сарадник
Верица Ожеговић

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2021/2022. годину

Акциони план ШОМО Кула за заштиту деце од насиља за школску 2021/2022. годину