Јавни час ученика класе клавира Милице Алексић, издвојено одељење у Црвенки 22.12.2021. год.

Полугодишњи концерт ученика ШОМО Кула 21.12.2021. год.

Полугодишњи концерт ученика ШОМО Кула 20.12.2021. год.

Концерт ученика музичке школе у Руском Крстуру 16.12.2021. год.

Јавни час ученика клавира 10.12.2021. год.

Јавни час гудача 08.12.2021. год.

Јавни час одсека хармонике 07.12.2021. год.

Јавни час клавирског одсека 25.11.2021. год.

Манифестације“Јесен стиже, дуњо моја“ 24.11.2021. год.

Јавни час ученика издвојеног одељења у Црвенки 05.11.2021. год.

Концерт ученика поводом обележавања Дана школе 29.10.2021. год.

Јавни час ученика клавирског одсека 21.10.2021. год.

Концерт ванредних ученика ШОМО Кула 22.06.2021. год.

Концерт ученика издвојеног одељења у Црвенки 16.06.2021. год.

Концерт школярох музичней школи у Руским Керестуре 11.06.2021. рок

Концерт најуспешнијих ученика у школској 2020/2021. години

Концерт ученика музичке школе 03.06.2021. год.

Јавни час ученика хармонике 27.05.2021. год.

Јавни час ученика клавирског одсека 27.05.2021. год.

Јавни час клавирског одсека 29.04.2021. год.

Промоција ШОМО Кула у ОШ “Петефи бригада“ Кула 29.04.2021. год.

Промоција ШОМО Кула у ОШ “Вук Караџић“ Црвенка 28.04.2021. год.

Онлајн концерт ученика виолине ШОМО Кула 21.04.2021. год.

Концерт издвојеног одељења у Руском Крстуру ШОМО Кула 23.03.2021. год.

Јавни час клавирског одсека Кула 03.-04.03.2021. год.

Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља 24.02.2021. год.

СВЕТИ САВА – прослава школске славе ШОМО-е 27.01.2021. год.