2021.

Јавни час ученика клавирског одсека 21.10.2021. год.

Концерт ванредних ученика ШОМО Кула 22.06.2021. год.

Концерт ученика издвојеног одељења у Црвенки 16.06.2021. год.

Концерт школярох музичней школи у Руским Керестуре 11.06.2021. рок

Концерт најуспешнијих ученика у школској 2020/2021. години

Концерт ученика музичке школе 03.06.2021. год.

Јавни час ученика хармонике 27.05.2021. год.

Јавни час ученика клавирског одсека 27.05.2021. год.

Јавни час клавирског одсека 29.04.2021. год.

Промоција ШОМО Кула у ОШ “Петефи бригада“ Кула 29.04.2021. год.

Промоција ШОМО Кула у ОШ “Вук Караџић“ Црвенка 28.04.2021. год.

Онлајн концерт ученика виолине ШОМО Кула 21.04.2021. год.

Концерт издвојеног одељења у Руском Крстуру ШОМО Кула 23.03.2021. год.

Јавни час клавирског одсека Кула 03.-04.03.2021. год.

Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља 24.02.2021. год.

СВЕТИ САВА – прослава школске славе ШОМО-е 27.01.2021. год.