Stručno veće nastavnika harmonike

Bojana Futo-predsednik

Tamara Lukač i Miron Sivč

 

Godišnji program rada stručnog veća harmonike za školsku 2019/2020. godinu