Стручно веће хармонике

Лукач Тамара  –  председник
Сивч Мирон
Футо Бојана

 

Годишњи програм рада стручног већа хармонике за школску 2017/2018. годину