Бојана Футо – председник
Тамара Лукач
Мирон Сивч

Годишњи програм рада стручног већа хармонике за школску 2022/2023. годину