Стручно веће наставника хармонике

Бојана Футо – председник
Тамара Лукач
Мирон Сивч

Годишњи програм рада стручног већа хармонике за школску 2021/2022. годину