Nastavni planovi i programi

violina_230915

Violina

tambura_230915

Tambura

klavir_230915

Klavir

harmonika_230915

Harmonika

klarinet_230915

Klarinet

violinski_kljuc_230915

Orkestar, hor i kamerna muzika

solfedjo_230915

Solfeđo i teorija muzike – 6 godišnje

solfedjo_230915

Solfeđo i teorija muzike – 4 godišnje