Распоред часова

Распоред часова наставник Ладислав Тамаши за школску 2018/2019. тод. групна настава солфеђо Руски Крстур

Распоред часова наставник Епер Ева за школску 2018/2019. год. настава слофеђа и теорија музике Кула

Распоред часова наставник Грујичић Ивана за школску 2018/2019. год. индивидуална настава виолине Кула

Распоред часова наставник Харвиљчак Хелена за школску 2018/2019. год. индивидуална настава тембуре-прим-басприм Руски Крсту

Распоред часова наставник Лукач Тамара за школску 2018/2019. год. индивидуална настава хармонике Кула

Распоред часова наставник Владимир Међеши за школску 2018/2019. год. настава уметничке тамбуре Кула

Распоред часова наставник Сивч Мирон за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира и хармонике Кула и Руски Крстур

Распоред часова наставник Гроздић Оливера за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира Кула

Распоред часова наставник Кнежевић Татјана за школску 2018/2019. год. настава солфеђа, хармонике и хора Кула

Распоред часова наставник Зековић Јелена за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира Кула

Распоред часова наставник Орсаг Тања / Прегун Мирко за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира Руски Крстур

Распоред часова наставник Гавранов Снежана за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира Кула

Распоред часова наставник Гога Марта за школску 2018/2019. год. индивидуална настава клавира Кула

Распоред часова наставник Јарослав Кулеба за школску 2018/2019. год. индивидуална настава кларинета и камерне музике Кула и Руски Крстур