Raspored časova

Raspored časova nastavnik Ladislav Tamaši za školsku 2018/2019. tod. grupna nastava solfeđo Ruski Krstur

Raspored časova nastavnik Eper Eva za školsku 2018/2019. god. nastava slofeđa i teorija muzike Kula

Raspored časova nastavnik Barna Nikitović Ljiljana za školsku 2018/2019. god. individualna nastava violine Kula

Raspored časova nastavnik Harviljčak Helena za školsku 2018/2019. god. individualna nastava tembure-prim-basprim Ruski Krstu

Raspored časova nastavnik Lukač Tamara za školsku 2018/2019. god. individualna nastava harmonike Kula

Raspored časova nastavnik Vladimir Međeši za školsku 2018/2019. god. nastava umetničke tambure Kula

Raspored časova nastavnik Sivč Miron za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira i harmonike Kula i Ruski Krstur

Raspored časova nastavnik Grozdić Olivera za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira Kula

Raspored časova nastavnik Knežević Tatjana za školsku 2018/2019. god. nastava solfeđa, harmonike i hora Kula

Raspored časova nastavnik Zeković Jelena za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira Kula

Raspored časova nastavnik Orsag Tanja / Pregun Mirko za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira Ruski Krstur

Raspored časova nastavnik Gavranov Snežana za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira Kula

Raspored časova nastavnik Goga Marta za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klavira Kula

Raspored časova nastavnik Jaroslav Kuleba za školsku 2018/2019. god. individualna nastava klarineta i kamerne muzike Kula i Ruski Krstur