Распоред часова

Распоред часова наставника – Ладислав Тамаши за школску 2017/2018. годину групна настава солфеђо Руски Крстур, кабинет бр. 1

Распоред часова наставника – Бојана Футо за школску 2017/2018. годину индивидуална настава хармонике Кула, кабинет бр. 1

Распоред часова наставника – Даксер Сања за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира Кула, кабинет бр. 5

Распоред часова наставника – Орос Славко (Дражен Тиквеша) за школску 2017/2018. годину индивидуална настава кларинета и камерне музике, Кула, кабинет бр. 5 и Руски Крстур, кабинет бр. 2

Распоред часова наставника – Епер Ева за школску 2017/2018. годину настава солфеђа и теорије музике Кула, учионица бр. 2

Распоред часова наставника – Гавранов Снежана за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира, Кула, кабинет бр. 3

Распоред часова наставника – Гога Марта за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира, Кула, кабинет бр. 3

Распоред часова наставника – Гроздић Оливера за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира, Кула, кабинет бр. 4

Распоред часова наставника – Грујичић Ивана за школску 2017/2018. годину индивидуална настава виолине, Кула, кабинет бр. 6

Распоред часова наставника – Харвиљчак Хелена за школску 2017/2018. годину индивидуална настава тамбуре, Руски Крстур, кабинет бр. 2

Распоред часова наставника – Кнежевић Татјана за школску 2017/2018. годину настава солфеђа и хора, Кула, учионица бр. 1

Распоред часова наставника – Лукач Тамара за школску 2017/2018. годину индивидуална настава хармонике, Кула, кабинет бр. 2

Распоред часова наставника – Владимир Међеши за школску 2017/2018. годину настава уметничке тамбуре, Кула, учионица бр. 5 или сала

Распоред часова наставника – Орсаг Тања за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира, Руски Крстур

Распоред часова наставника – Радовановић Невена за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира, Кула, кабинет бр. 4

Распоред часова наставника – Сивч Мрон за школску 2017/2018. годину индивидуална настава клавира и хармонике, Руски Крстур, кабинет бр. 3