Стручни актив за школско развојно планирање

1.Тамара Лукач – председник
2.Међеши Владимир
3.Кнежевић Татјана
4.Ева Епер
5.Семан Тереза – представник савета родитеља
6.Дурковић Драгана  – представник савета родитеља
7.Сања Богдановић –  представник јединице локалне самоуправе
8.Вуковић Ивана – представник јединице локалне самоуправе