Стручни актив за школско развојно планирање

Љиљана Б.Никитовић – председник – представник из реда наставника
Хелена Харвиљчак- представник из реда наставника
Бојана Футо – представник из реда наставника
Владимир Међеши- представник из реда наставника
Бранка Леђенац – представник савета родитеља
Светлана Бељански Кондић –  представник родитеља
Ивана Вуковић – представник Локалне самоуправе
Сања Богдаовић – представник Локалне самоуправе

Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање школе за школску 2020/2021. годину
Евалуација реализације акционог плана развојног плана за период IX 2019. – II 2020.
Акциони план реалиације друге године развојног плана