Милица Алексић, координатор
Хелена Харвиљчак, представник из реда наставника
Бојана Футо, представник из реда наставника
Мирко Прегун, представник из реда наставника
Бранка Леђенац, представник Савета родитеља
Светлана Бељански Кондић, представник родитеља
Ивана Вуковић, преставник Локалне самоуправе
Сања Богдановић, преставник Локалне самоуправе
Оливера Танурџић, стручни сарадник
Верица Ожеговић, директор

Развојни план школе 2022-2027. год.

Акциони план Актива за развојно планирање школе за школску 2022/2023. год.