6. Међународно такмичење “Фантаст“ Бечеј

Такмичење – „PIANISSIMO“ Суботица 19.05.2017. год.
22. мај 2017.
Годишњи испит из клавира за ученике VI разреда
24. мај 2017.