Takmičenje – “PIANISSIMO” Subotica 19.05.2017. god.