Ева Епер-председник
Татјана Кнежевић
Ладислав Тамаши
Милица Алексић
Огњен Петровић

Годишњи програм рада стручног већа наставника солфеђа за школску 2022/2023. годину