Stručno veće nastavnika solfeđa

Eva Eper-predsednik

Tatjana Knežević i Ladislav Tamaši

 

Godišnji program rada stručnog veća nastavnika solfeđa za školsku 2019/2020. godinu