Јавна набавка

6. oktobra 2020.

Уговор о куповини уља за ложење ниско нискосумпорног горива специјално НСГ-С

Уговор о куповини уља за ложење ниско нискосумпорног горива специјално НСГ-С можете преузети …ОВДЕ.
9. maja 2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интералтивних табли са пројектором

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интералтивних табли са пројектором можете преузети …ОВДЕ.
29. aprila 2020.

Обавштење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење (ОПН:79710000)

Обавштење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење можете преузети …ОВДЕ.
29. januara 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.
16. oktobra 2019.

Јавна набавка – уље за ложење ниско сумпорног горива

Обавештење о закљученом уговору
13. aprila 2017.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења 13.04.2017. год.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења
1. januara 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2016. годину
22. oktobra 2015.

Заједничка јаван набавка: Енергенти за корснике буџетских средстава за рејну сезону 2015/2016, Партија 1 – Уље за ложење ниско сумпорно гориво специјално NSG-S, 22.10.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору Техничка спецификација за Партију 1 План јавних набавки у 2015. години