Јавна набавка

25. јануара 2022.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину можете преузети …ОВДЕ.
11. маја 2021.

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења можете преузети …ОВДЕ.
6. октобра 2020.

Уговор о куповини уља за ложење ниско нискосумпорног горива специјално НСГ-С

Уговор о куповини уља за ложење ниско нискосумпорног горива специјално НСГ-С можете преузети …ОВДЕ.
9. маја 2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интералтивних табли са пројектором

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интералтивних табли са пројектором можете преузети …ОВДЕ.
29. априла 2020.

Обавштење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење (ОПН:79710000)

Обавштење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење можете преузети …ОВДЕ.
29. јануара 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.
16. октобра 2019.

Јавна набавка – уље за ложење ниско сумпорног горива

Обавештење о закљученом уговору
13. априла 2017.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења 13.04.2017. год.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења