Јавна набавка

13. априла 2017.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења 13.04.2017. год.

Обавештење о избору понуђача за услуге физичко-техничког и видео обезбеђења
1. јануара 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2016. годину
22. октобра 2015.

Заједничка јаван набавка: Енергенти за корснике буџетских средстава за рејну сезону 2015/2016, Партија 1 – Уље за ложење ниско сумпорно гориво специјално NSG-S, 22.10.2015. год.

Обавештење о закљученом уговору Техничка спецификација за Партију 1 План јавних набавки у 2015. години