Запослени

Наставници школе:

Шкрбић Невена, наставник клавира
Гроздић Оливера, наставник клавира
Даксер Сања, наставник клавира
Орсаг Тања, наставник клавира
Гога Марта, наставник клавира
Гавранов Снежана, наставник клавира и корепетиције
Грујичић Ивана, наставник виолине
Епер Ева, наставник солфеђа, теорије музике и корепетиције
Кнежевић Татјана, наставник солфеђа  и хора
Тамаши Ладислав, наставник солфеђа
Футо Бојана, наставник хармонике
Лукач Тамара, наставник хармонике
Сивч Мирон, наставник клавира и хармонике
Међеши Владимир, наставник тамбуре
Харвиљчак Хелена, наставник тамбуре
Кулеба Јарослав, наставник кларинета

 

Ненаставно особље школе:

Барна Никитовић Љиљана,  директор школе
Оливера Танурџић,
педагог
Ожеговић Верица, медијатекар
Ивић Душанка, секретар школе
Нићетин Наталија, шеф рачуноводства
Станић Соња, спремачица
Симуновић Дарко, домар

 

Списак запослених ШОМО Кула – од 1964. до 2016. године

Музичари школе (ученици, који су своје школовање наставили у музичкој струци)