Наставници школе:

Невена Шкрбић, наставник клавира (замена: Лазар Ракић, наставник клавира)
Оливера Апић, наставник клавира (замена: Исидора Гецан, натсвник клавира)
Сања Ћалдовић, наставник клавира (замена: Снежана Гавранов – до краја јануара 2024.,
Ивана Богетић, наставник клавира – од фебруара 2024.)
Каја Мандић Плавшић, наставник клавира и корепетитор
Мирко Прегун, наставник клавира и оркестра
Марта Гога, наставник клавира
Милица Алексић, наставник клавира и солфеђа
Валентина Сукола, наставник клавира
Ивана Крзнар, наставник клавира, солфеђа и хора
Гордана Шајин, наставник клавира и солфеђа, корепетитор
Александра Звицер, наставник клавира и солфеђа
Љиљана Барна Никитовић, наставник виолине
Бојана Футо, наставник хармонике (замена: Марина Бранков, наставник хармонике)
Тамара Лукач, наставник хармонике
Мирон Сивч, наставник клавира, хармонике и оркестра
Владимир Међеши, наставник тамбуре
Хелена Харвиљчак, наставник тамбуре
Јарослав Кулеба, наставник кларинета
Ева Епер, наставник солфеђа, теорије музике и корепетитор
Татјана Кнежевић, наставник солфеђа  и хора
Ладислав Тамаши, наставник солфеђа и теорије музике

Ненаставно особље школе:

Верица Ожеговић,  директор школе
Оливера Танурџић,
педагог
Мирјана Бероња, педагог
Aна Обрадовић, секретар школе
Наталија Нићетин, шеф рачуноводства
Соња Станић, спремачица
Дарко Симуновић, домар

Списак запослених ШОМО Кула – од 1964. до 2024. године