Запослени

Наставници школе:

Невена Шкрбић, наставник клавира
Оливера Гроздић, наставник клавира-замена Милица Алексић
Сања Ћалдовић, наставник клавира
Марта Гога, наставник клавира
Мирко Прегун, наставник клавира
Каја Мандић- Плавшић,наставник клавира и корепетитор-замена Стефан Панкалујић
Љиљана Барна Никитовић, наставник виолине
Бојана Футо, наставник хармонике
Тамара Лукач, наставник хармонике
Мирон Сивч, наставник клавира ,хармонике и камерне музике
Владимир Међеши, наставник тамбуре
Хелена Харвиљчак, наставник тамбуре
Јарослав Кулеба, наставник кларинета
Ева Епер, наставник солфеђа, теорије музике и корепетитор
Татјана Кнежевић, наставник солфеђа  и хора
Ладислав Тамаши, наставник солфеђа, теорије музике и хора

Ненаставно особље школе:

Верица Ожеговић,  директор школе
Оливера Танурџић, педагог
Бранка Илин, секретар школе
Наталија Нићетин, шеф рачуноводства
Соња Станић, спремачица
Дарко Симуновић, домар

 

Списак запослених ШОМО Кула – од 1964. до 2019. године

Музичари школе (ученици, који су своје школовање наставили у музичкој струци)