Наставници школе:

Невена Шкрбић, наставник клавира
Оливера Апић, наставник клавира
Ћалдовић Сања, наставник клавира
Каја Мандић Плавшић, наставник клавира и корепетитор
Мирко Прегун, наставник клавира и оркестра
Марта Гога, наставник клавира
Милица Алексић, наставник клавира и солфеђа
Љиљана Барна Никитовић, наставник виолине
Бојана Футо, наставник хармонике
Тамара Лукач, наставник хармонике
Мирон Сивч, наставник клавира, хармонике и оркестра
Владимир Међеши, наставник тамбуре
Хелена Харвиљчак, наставник тамбуре
Јарослав Кулеба, наставник кларинета
Ева Епер, наставник солфеђа, теорије музике и корепетиције
Татјана Кнежевић, наставник солфеђа и хора
Ладислав Тамаши, наставник солфеђа и теорије музике

Ненаставно особље школе:

Верица Ожеговић, директор школе
Оливера Танурџић, педагог
Биљана Митошевић, секретар школе
Наталија Нићетин, шеф рачуноводства
Соња Станић, спремачица
Дарко Симуновић, домар