Organ upravljanja

Članovi Školskog odbora:                                

Mirko Pregun-predsednik
Olivera Grozdić
Eva Eper
Biljana Delić
Branka Leđenac
Tanja Arva-Plančak
Vesna Kolarić
Sanja Bogdanović
Ivana Vukovuić

Godišnji plan i program rada Školskog odbora za školsku 2019/2020. godinu