Чланови Школског одбора:                                

Мирко Прегун-председник
Оливера Апић
Ева Епер
Биљана Делић
Бранка Леђенац
Тања Арва-Планчак
Весна Коларић
Сања Богдановић
Ивана Вуковуић

Годишњи план и програм рада Школског одбора за школску 2021/2022. годину