Владимир Међеши, координатор
Ева Епер
Бојана Футо
Сања Ћалдовић
Љиљана Барна Никитовић
Јарослав Кулеба
Оливера Танурџић
Верица Ожеговић

Годишњи план рада Тима за инклузивно образовање за школску 2022/2023. годину

Акциони план рада Тима за инклузивно образовање и пружање подршке ученицима за школску 2022/2023. годину