Тим за инклузивно образовање

Владимир Међеши, координатор
Ева Епер
Бојана Футо
Сања Ћалдовић
Љиљана Барна Никитовић
Јарослав Кулеба
Оливера Танурџић
Верица Ожеговић

Годишњи план рада Тима за инклузивно образовање за школску 2022/2023. годину

Акциони план рада Тима за инклузивно образовање и пружање подршке ученицима за школску 2022/2023. годину