Прелиминарна листа ученика који су положили пријемни испит и стекли услов за упис у ШОМО Кула, за школску 2022/23. год.