Још једна освојена награда на клавирском одсеку ШОМО