60. Фестивал музичких и балетских школа Србије

Одржан Актив директора музичких и балетских школа
28. април 2016.
Јавни час клавирског одсека
9. мај 2016.