Смотра технике ученика клавира: Кула, Црвенка и Руски Крстур

Концерт традиционалне песме и свирке
5. децембар 2022.
Концерт ученика издвојеног одељења школе у Сивцу
8. децембар 2022.