19. Фестивалу војвођанске тамбуре

Концерт ученика клавирског одсека
27. фебруар 2023.
Концерт ученика издвојеног одељења у Руском Крстуру
3. март 2023.