Запажен успех ученика ШОМО Кула на међународном музичком такмичењу