Наступ ученика ШОМО на фестивалу „Веселка“

Наступ са штићеницима“Плаве птице“
1. децембар 2023.
Смотра технике ученика клавира
4. децембар 2023.