Школско такмичење редовних и ванредних ученика школе

Концерт ученика издвојеног одељења у Сивцу
22. април 2024.
Одржано 3. Школско такмичење ученика ШОМО
25. април 2024.