XV Фестивал војвођанске тамбруе, Бачка Паланка 14.03.2018. год.