Muzička škola ”Isidor Bajić” Novi Sad

Obaveštenje za učenike
10. aprila 2018.
Promocija ŠOMO Kula
13. aprila 2018.

Muzička škola ”Isidor Bajić” Novi Sad

Besplatne pripreme iz solfeđa i teorije muzika za prijemni ispit za srednju muzičku školu
(za oba obrazovna profila: muzički saradnik-teoretičar i muzički ozvođač) održaće se:

– u subotu, 12.05.2018. god. od 09.00 do 12.00 časova
– u subotu, 19.05.2018. god. od 09.00 do 12.00 časova

Obaveštenje o učionicama u kojima će se održati pripreme biće istaknute na oglasnoj tabli škole.

Dobrodošli!

Comments are closed.