7. Школско такмичење у Бачкој Паланци

16. такмичењу дрвених дувача у Пожаревцу
15. април 2019.
63. Фестивал музичких и балетских школа Србије Параћин
8. мај 2019.