XVII Фестивал војвођанске тамбуре, Кикинда

Концерт школярох у Руским Керестуре
3. март 2020.
Одлука о расписивању конкурса ШОМО Кула
5. март 2020.