3. награда за Ену Слобођанац

Полугодишњи концерт ученика ШОМО
11. децембар 2020.
СВЕТИ САВА – прослава школске славе ШОМО-е
28. јануар 2021.