Семинар ‘’Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења’’