Promotivni koncert učekika ŠOMO Ruski Krstur 24.04.2017. god.