Poseta vrtića ”Sunčica” grupa ”Kišobrančići” našoj školi 23.05.2017. god.