Саветодавни орган

Чланови Савета родитеља:

Оленка Живковић – председник
Љубица Пандуров
Бранка Леђенац
Тамара Сабо
Биљана Делић
Драган Бублић
Сања Поповић
Данијела Драгашић-Месингер
Тања Арва-Планчак
Наташа Коваћ
Ивана Шомођи
Оливера Вида

Годишњи план и програм рада Савета родитеља за школску 2019/2020. годину