Актив за развој школског програма

Ладислав Тамаши – председник
Верица Ожеговић
Татјана Кнежевић
Јарослав Кулеба
Оливера Танурџић – стручни сарадник

 

План рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2019/2020. години