Koncert učenika muzičke škole u Ruskom Krsturu 06.03.2019. god.