Javni čas učenika klavira ŠOMO Kula 04.04.2019. god.