Koncert Nikole Aleksića – violina i Hilde Švan – klavir, Kula 05.04.2019. god.