8. Međunarodno muzičiko takmičenje ”Fantast 2019.” 21.05.2019. god.